nauczyciele tajne nauczanie dlaczego? pamiętamy artykuły prezentacja projekt

Projekt
"W hołdzie nauczycielom
czasów wojny"

przypomina tajne nauczanie i tragiczne losy nauczycieli bydgoskich podczas II wojny światowej.

Realizowany w roku szkolnym 2009/2010 z inicjatywy uczniów skupionych w Klubie Inicjatyw Młodzieżowych, działającym przy Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy pod kierunkiem nauczyciela - pani Ewy Arkuszewskiej.


Cele projektu:
 • przypomnienie kaźni nauczycieli bydgoskich w pierwszych miesiącach wojny - operacja "Tannenberg"
 • popularyzacja wiedzy o tajnym nauczaniu w czasach terroru i skrajnej germanizacji
 • uświadomienie roli i znaczenia nauczyciela w społeczeństwie zagrożonym utratą tożsamości
Motto projektu:
Tylko ten, kto zna przeszłość, ma również przyszłość.
Wilhelm Humboldt
W hołdzie nauczycielom czasów wojny - projekt

Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 roku okres od 1 września 2009 do 30 czerwca 2010 roku ustanawia się "Rokiem Bydgoskich Nauczycieli Czasów Wojny". [uchwała]
Działania planowane w ramach projektu:
 1. Uroczyste obchody 70. rocznicy masowych egzekucji nauczycieli
  1939 październik/listopad 2009

 2. Uhonorowanie żyjących nauczycieli tajnego nauczania

 3. Opracowanie i publikacja w Internecie "Listy pamięci" bydgoskich nauczycieli [»]

 4. Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego dla uczniów trzecich klas gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych [»]

 5. Opracowanie i realizacja lekcji muzealnych dla młodzieży w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy [»]

 6. Konkurs "Oświata Bydgoska"

 7. Wystawa "Bydgoska stara szkoła w fotografii"
Stopka redakcyjna witryny
Kontakt: Katarzyna Gwincinska

 

Stopka redakcyjna witryny

Lista pamięci

Lista nauczycieli poległych z rąk okupanta
na podstawie tekstu Alicji Gorzyckiej "Lista nauczycieli bydgoskich zamęczonych, zamordowanych i poległych w latach 1939-1945" zamieszczonego w wydawnictwie Bydgoska oświata 1920-1995. Zbiór studiów pod redakcją Andrzeja Boguckiego, Bydgoszcz 1996

Lista nauczycieli tajnego nauczania
na podstawie danych zebranych przez Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego oraz materiałów zgromadzonych Muzeum Oswiaty w Bydgoszczy
opracowanie: Ilona Wierzbowska - kierownik Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

Katalog miejsc pamięci

na podstawie tekstu Witolda Domachowskiego "Pamięć o poległych i pomordowanych nauczycielach miasta Bydgoszczy w czasie drugiej wojny światowej" zamieszczonego w wydawnictwie Bydgoska oświata 1920-1995. Zbiór studiów pod redakcją Andrzeja Boguckiego, Bydgoszcz 1996
Fotografie miejsc pamięci: wykonane i przekazane przez Wydział Promocji Urzędu Miasta Bydgoszczy

Wybór materiałów do witryny

Ewa Arkuszewska, Katarzyna Gwincinska

Wykonanie witryny

Opracowanie logiczne, graficzne i techniczne witryny: Katarzyna Gwincinska
Asystent webmastera: Paweł Kaplarny
Witrynę wykonano w oparciu o grant oświatowy przyznany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Źródła cytowanych opracowań naukowych, dokumentów, wspomnień i relacji, zdjęć:

 1. Martyrologia nauczycielstwa bydgoskiego w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945. Szkice i wspomnienia., ZNP Bydgoszcz, 1972
 2. Szkoły jakich nie było, Koszalin 1987
 3. Szkoła w konspiracji: wspomnienia uczestników tajnego nauczania. wybrali i opracowali Mikołaj Kozakiewicz, Stanisław Brzozowski, "Nasza Księgarnia", Warszawa 1960
 4. Najtrudniejsza lekcja. Wspomnienia nauczycieli Ziemi Bydgoskiej z lat 1939-1945. Wyboru dokonał i wstepem opatrzył Bogdan Głębowicz. "Nasza Księgarnia", Warszawa 1974
 5. Kalendarz Bydgoski 1981, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
 6. Włodzimierz Jastrzębski Terror i zbrodnia, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1974
 7. Teodora Maciejewska-Janke Harcerstwo żeńskie w Bydgoszczy 1918-1949, ZHP Hufiec Bydgoszcz-Miasto, Bydgoszcz 2002
 8. Krzysztof Drapiewski Męczennicy z Doliny Śmierci. Część I. Parafia pw. Matki Boskiej Królowej Męczenników, Bydgoszcz 2009
 9. Hanna Sowińska, artykuły z "Albumu Bygoskiego" Gazety Pomorskiej
 10. zbiory Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

do góry
powrót


Projekt realizowali:
 • Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
 • Klub Inicjatyw Młodzieżowych
 • Bydgoski Bank Czasu
 • Muzeum Oświaty w Bydgoszczy
Projekt wsparli:
 • Urząd Miasta Bydgoszczy - Wydział Edukacji i Wydział Promocji
 • Związek Emerytów i Rencistów Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"
 • Stowarzyszenie Emerytowanych Nauczycieli "Miłorząb"


© Katarzyna Gwincińska 2009-2020. All Rights Reserved

gir@ffe