nauczyciele tajne nauczanie dlaczego? pamiętamy artykuły prezentacja projekt

Projekt
"W hołdzie nauczycielom
czasów wojny"

przypomina tajne nauczanie i tragiczne losy nauczycieli bydgoskich podczas II wojny światowej.

Realizowany w roku szkolnym 2009/2010 z inicjatywy uczniów skupionych w Klubie Inicjatyw Młodzieżowych, działającym przy Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy pod kierunkiem nauczyciela - pani Ewy Arkuszewskiej.


Cele projektu:
 • przypomnienie kaźni nauczycieli bydgoskich w pierwszych miesiącach wojny - operacja "Tannenberg"
 • popularyzacja wiedzy o tajnym nauczaniu w czasach terroru i skrajnej germanizacji
 • uświadomienie roli i znaczenia nauczyciela w społeczeństwie zagrożonym utratą tożsamości
Motto projektu:
Tylko ten, kto zna przeszłość, ma również przyszłość.
Wilhelm Humboldt
W hołdzie nauczycielom czasów wojny - projekt

Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 roku okres od 1 września 2009 do 30 czerwca 2010 roku ustanawia się "Rokiem Bydgoskich Nauczycieli Czasów Wojny". [uchwała]
Działania planowane w ramach projektu:
 1. Uroczyste obchody 70. rocznicy masowych egzekucji nauczycieli
  1939 październik/listopad 2009

 2. Uhonorowanie żyjących nauczycieli tajnego nauczania

 3. Opracowanie i publikacja w Internecie "Listy pamięci" bydgoskich nauczycieli [»]

 4. Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego dla uczniów trzecich klas gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych [»]

 5. Opracowanie i realizacja lekcji muzealnych dla młodzieży w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy [»]

 6. Konkurs "Oświata Bydgoska"

 7. Wystawa "Bydgoska stara szkoła w fotografii"
Stopka redakcyjna witryny
Kontakt: Katarzyna Gwincinska

 

Projekt realizowali:
 • Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
 • Klub Inicjatyw Młodzieżowych
 • Bydgoski Bank Czasu
 • Muzeum Oświaty w Bydgoszczy
Projekt wsparli:
 • Urząd Miasta Bydgoszczy - Wydział Edukacji i Wydział Promocji
 • Związek Emerytów i Rencistów Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"
 • Stowarzyszenie Emerytowanych Nauczycieli "Miłorząb"


© Katarzyna Gwincińska 2009-2020. All Rights Reserved

gir@ffe